Norton Nature Reserve and Community Garden Open Day

Come and join us as we officially open Norton Nature Reserve and Community Gardens, where we are bringing biodiversity and community together.

 

Saturday 18th March - 10am - 1pm

There will be a number of activities on the day, including:

  • A tree planting workshop with Swansea University Tree Society.
  • A bioblitz to find out what wildlife our new habitats have attracted.
  • An opportunity to start a garden journal, which can be updated every time you visit.

 

Light refreshments will be provided.

Please register attendance using the link or QR code

https://www.surveymonkey.co.uk/r/NNRCGopenday

The event will be held outside so please bring weather appropriate clothing.

Location:

Norton Nature Reserve and Community Garden

Mumbles Rd, Mumbles

Swansea

SA3 4BY

 

Diwrnod Agored Gwarchodfa Natur a Gardd Gymunedol Norton

Dydd Sadwrn 18 Mawrth - 10am – 1pm

Dewch i ymuno â ni wrth i ni agor Gwarchodfa Natur a Gerddi Cymunedol Norton yn swyddogol, lle rydym yn dod â bioamrywiaeth a chymuned ynghyd.

Cynhelir nifer o weithgareddau ar y diwrnod, yn cynnwys y canlynol:

  • Gweithdy plannu coed gyda Chymdeithas Goed Prifysgol Abertawe
  • Bioblitz i ddarganfod pa fywyd gwyllt mae ein cynefinoedd newydd wedi ei ddenu
  • Cyfle i ddechrau dyddiadur garddio y gallwch ei ddiweddaru ar bob ymweliad

Darperir lluniaeth ysgafn.

 

Cofrestrwch eich presenoldeb gan ddefnyddio’r ddolen neu’r cod QR

https://www.surveymonkey.co.uk/r/NNRCGopenday

 

Bydd y digwyddiad allan yn yr awyr agored felly dewch â dillad addas ar gyfer y tywydd.

 

Lleoliad:

Gwarchodfa Natur a Gardd Gymunedol Norton

Heol y Mwmbwls

Y Mwmbwls

Abertawe

SA3 4BY

Date
Saturday 18th March 2023
Venue
Norton Nature Reserve and Community Garden
Time
10.00am - 1.00pm